© CONTA-CLIP Nederland B.V.

Savelveld 1
6039SB Stramproy

Tel: 0495-566046
Fax: 0495-566052

Newsletter

Uitschrijven

* Verplichte velden

Gedragscode: de basis voor ons handelen

Zowel als bedrijf en als werkgever is CONTA-CLIP zich terdege van bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van onze omgeving, onze klanten, partners en medewerkers:

 

Zodoende hebben wij een interne gedragscode voor onze werkzaamheden opgesteld. De normen en waarden, de manier waarop wij als firma zaken doen en tevens hoe wij een voorbeeldfunctie willen zijn, zijn verwoord in deze gedragscode. Deze code biedt ons het kader waarbinnen wij handelen en onze verantwoordelijkheden nemen. De gedragscode is een gids en adviseert ons met onze dagelijkse werkzaamheden.

 

Deze normen en waarden zijn niet nieuw, echter voor bedrijven die opereren binnen een internationale omgeving wordt het steeds belangrijker deze handelingswijze en beginselen voor iedereen toegankelijk te maken. Dit, door hoe wij ons gedragen over de hele wereld, door het in zwart-op-wit te documenteren.

 

We hebben de gedragsregels algemeen van aard gehouden; maar zelfs dan is het onmogelijk gedragsregels op te stellen die elke denkbare situatie afdekken. Het is de bedoeling dat de kernpunten voor alle medewerkers duidelijk maakt waar de verantwoordelijkheid van het individu en het bedrijf liggen, zodat de beginselen en ethische waarden die van toepassing zijn op CONTA-CLIP gerespecteerd worden.

 

In aanvulling op de gedragscode streeft CONTA-CLIP naar handhaving van erkende en geldige morele aspecten  welke verankerd zijn in onze vrije democratieën. Bij de uitvoering van onze zakelijke activiteiten zijn we bijzonder toegewijd aan handhaving van de volgende internationale standaarden en richtlijnen:

 

  • De universele verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN)

  • Het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) over de Rechten van het Kind

  • De richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

  • De acht fundamentele principes  van de "Verklaring op Fundamentele beginselen en Recht op Werk" van de International Labour Organization (ILO)

Bestand download

DescriptionFilenameDownloadSize
GedragscodeCON_verhalteskodex_101117_02.pdfpdf[600 KB]