© CONTA-CLIP Nederland B.V.

Savelveld 1
6039SB Stramproy

Tel: 0495-566046
Fax: 0495-566052

Newsletter

Uitschrijven

* Verplichte velden

CE-markering

De CE-markering is afkomstig van een resolutie van de EG Raad op 7 mei 1986 (de nieuwe versie inzake technische harmonisatie en normalisatie rond de opheffing van technische handelsbelemmeringen binnen de EG). De naleving hierop wordt gerealiseerd door toepassing van de zogenaamde harmonisatierichtlijnen (EG-richtlijnen). Hoewel het gebruik van de geharmoniseerde Europese normen vrijwillig is, kan wanneer dit in overeenstemming met de fundamentele wettelijke vereisten voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consument en milieu worden gewaarborgd, wanneer de productie wordt uitgevoerd volgens deze standaarden.

Het aanbrengen van de CE-markering door de fabrikant is het bewijs, dat aan de eisen voor de bescherming van de betreffende richtlijnen van de EG en aan de voorgeschreven overeenstemmingbeoordelingsprocedures is voldaan. De naleving van deze beschermende voorwaarden is een juridische eis om een product in de EU te mogen verkopen.

De CE-markering is niet bedoeld voor de koper of consument; het is een administratief symbool en informeert de toezichthoudende autoriteit van het bewijs van overeenstemming. De volgende EG-richtlijnen zijn nu actueel voor de CONTA-CLIP producten:

Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG)
voor apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken of worden beïnvloed door interferentie.

Laagspanning richtlijn (2014/35/EU)
voor gebruik van elektrische apparatuur met een nominale spanning tussen 50 en 1000 Vac (wisselstroom) en tussen 75 en 1500 Vdc (gelijkstroom).

Veiligheid van machines (2006/42/EG)
Reeds lange tijd wordt de ontwikkeling en productie van CONTA-CLIP componenten onderworpen aan de relevante normen en richtlijnen. De standaard compliant testen van onze producten wordt in directe samenwerking met de verantwoordelijke en erkende laboratorium van de TÜV Rheinland (Technisch Inspectie Bureau van Rijnland - inspectie agentschap voor apparaat veiligheid) uitgevoerd. Moderne, computergestuurde metingen en testen faciliteren een snelle, betaalbare en efficiënte verwerking van de testen en certificeringen.

Algemene informatie over de CE-markering
CE markering van de producten of hun verpakkingen is uitgevoerd volgens de basisvereisten in alle EG-richtlijnen die van toepassing zijn op de producten binnen de in de richtlijnen vastgelegde overgangstermijnen.

Rijgklemmen
De CE markering wordt uitgevoerd door de fabrikant binnen de werkingssfeer van een fabrikantverklaring, in overeenstemming met EG-richtlijnen. De naleving hierop is gericht op de bevestiging van de autoriteiten

Rijgklemmen moeten voldoen aan de basiseisen in de laagspanningsrichtlijn. CE-markering is verplicht. Het moet op de verpakking worden geplaatst als bewijs dat het in overeenstemming met de richtlijnen is en zorgt voor de vrije handel van goederen in Europa.

Om te zorgen dat onze producten up to date blijven, werken wij reeds jaren nauw en succesvol samen met de  deskundigen van TÜV Rheinland Product veiligheid GmbH en van de KEMA.
Dankzij deze samenwerking kunnen we de elektrische veiligheid van onze producten volledig garanderen.

Deskundigen van deze onafhankelijke bureaus helpen ons om aan de meest recente wetgeving, en aan de uitdagingen van onze klanten te voldoen.

Als voorbeeld kunnen wij onze bewezen rijgklemmen noemen, die sinds 1998 op het hoogst mogelijke niveau door de deskundigen van TÜV Rheinland productveiligheid GmbH en het testlaboratorium van KEMA op de naleving van internationale (IEC), Europese normen (EN) zijn gecontroleerd en gecertificeerd. Alle testen zijn gedocumenteerd in bestaande testrapporten.