Onze gedragsrichtlijnen

Om onze groei- en successtrategie te realiseren, zijn wij afhankelijk van onze medewerkers en ons management. Zij bezitten over een hoge mate van motivatie, teamgeest, bereidwilligheid zelfinitiatief en verantwoordelijkheidszin om te presteren. De gedragslijnen vormen de basis voor het bereiken van onze bedrijfsdoelstellingen. Vanuit de gedragsrichtlijnen heeft het CONTA-CLIP Team kernwaarden opgesteld die centraal staan in ons dagelijks handelen.

 

Samenwerken – vier ogen zien meer dan twee

 • Ik informeer mijn collega's uitgebreid en tijdig over zaken die ook voor hen gelden
 • Ik hou me aan mijn afspraken
 • Ik werk SAMEN
 • Ik spreek conflicten uit en los ze collegiaal op
 • Ik tolereer en respecteer andere meningen
 • Ik voer mijn werkzaamheden uit volgens de richtlijnen van de onderneming en de ondernemingsdoelen

Verantwoordelijk ondernemen door zichzelf te positioneren

 • Ik neem de verantwoording voor de door mij genomen beslissingen, onafhankelijk of deze de juiste zijn of de verkeerde
 • Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen werkzaamheden
 • Ik neem de verantwoording voor het werk dat ik aflever
 • Ik voel me verantwoordelijk voor de inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Ik hou me aan de arbeidsveiligheidsvoorschriften van de onderneming
 • Ik voel me verantwoordelijk voor de sociale contacten met mijn collega's
 • Ik voel me verantwoordelijk voor een schone en ordelijke werkomgeving

Innovaties en veranderingen: Alleen degene die beweegt, kan iets in beweging zetten

 • Ik zoek zelf naar informatie over vernieuwingen in mijn werkgebied
 • Ik ontwikkel mjizelf om te kunnen werken met de recentste ontwikkelingen in mijn werkgebied
 • Ik zet vraagtekens bij gewoontes en werkstromen
 • Ik handel toekomst georiënteerd en kijk altijd vooruit

Commercieel: Wie de vruchten wil plukken moet eerst zaaien

 • Ik handel ondernemend en oriënteer mijzelf op kosten-baten-aspecten
 • Ik zet de tot mijn beschikking staande hulpmiddelen (bijv. arbeids- en productiemiddelen) doelgericht en effectief in
 • Ik zet in mijn werk doelstellingen, die ik bereiken wil
 • Ik controleer mijn eigen prestaties op effectiviteit en productiviteit
 • Ik denk niet in problemen, maar in oplossingen

Klantgericht, service en dienstverlening: CONTA-CLIP is een partner waarop men kan vertrouwen

 • Ik hou mij aan mijn afspraken
 • Ik informeer mijn klanten uitgebreid
 • Ik weet dat een hoge klanttevredenheid het fundament onder mijn baan verstevigt
 • Ik werk klantgericht en luister naar de wensen van de klant
 • Tijdens mijn werk hou ik de marktbewegingen en klantvragen sterk in de gaten

Procesgericht: Wij hebben alleen een duidelijk beeld wanneer wij het geheel overzien

 • Ik ken en begrijp mijn eigen, maar ook de aangrenzende werkzaamheden
 • Ik controleer mijn werkproces op correctheid, werkbaarheid en effectiviteit
 • Ik weet dat mijn werk een bijdrage levert aan het ondernemingsdoel
 • Ik denk na over verbeteringen, ook als die buiten mijn werkgebied om gaan 

Leiderschap - Wie hogere doelen bereiken wil, moet een geschikt klimaat creëren

 • Ik communiceer open en eerlijk en informeer mijn collega's
 • Ik draag verantwoordelijkheden over aan mijn collega's en geef ze heldere en haalbare doelen
 • Ik geef leiding door mijzelf als voorbeeld te stellen
 • Ik geef zakelijk leiding en ben sociaal betrokken bij mijn collega's
 • Ik stel eisen, help mijn collega's en herken hun sterke en zwakke punten

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Voor de basis gebruikerservaring moeten wij gebruik maken van essentiële cookies.

Om de gebruikerservaring verder te optimaliseren maken wij gebruik van optionele cookies. Een overzicht van optionele cookies en beschrijving zijn te vinden onder de “Cookie overzicht” knop. Door het accepteren van de optionele cookies heeft u de maximale gebruikerservaring. Gaat uw keuze enkel voor de essentiële cookies dan kunnen wij u wellicht niet dezelfde gebruikerservaring garanderen.

Lees voor meer informatie ons privacy beleid.

Personeelszaken

CONTA-CLIP Nederland B.V.

Savelveld 1
6039 SB Stramproy 

Tel: +31 (0) 495 566 046
Email: info@conta-clip.nl

Apllication formular